bouwtekeningen

Bouwtekeningen

bouwtekeningen

Tekeningen t.b.v. aanvraag Omgevingsvergunning:
Wanneer u aan uw woning of bedrijfspand een uitbouw, constructieve wijziging of dakkapel wenst te realiseren zult u in veel gevallen een Omgevingsvergunning (bouwvergunning) moeten aanvragen. Hiervoor zijn bouwkundige tekeningen vereist welke dienen te voldoen aan vastgestelde normen. Het hiervoor benodigde tekenwerk kunnen wij voor u verzorgen. De bestaande en nieuwe situatie wordt op tekening vertaald opdat de gemeente deze kan beoordelen met als resultaat een vergunning om de bouwwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Tekeningen t.b.v. derden:
In bepaalde gevallen kunt u een uitbreiding aan uw woning realiseren zonder dat hiervoor een bouwvergunning noodzakelijk is. Wel dient de uitbreiding te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Wanneer bij een of meerdere aannemers een prijsopgave dient te worden opgevraagd is het verstandig een eenduidige tekening aan te leveren welke dient als basis voor de begroting. Eventueel met aanvulling van een technische omschrijving.