bouwkeuring

Bouwkeuring

bouwkeuring

Aankoopkeuring:
Wanneer u geïnteresseerd bent in een bestaande woning en u wenst zekerheid over de bouwkundige staat van dit object adviseren wij u een Aankoopkeuring uit te laten voeren. Wij voeren deze keuring uit en vermelden onze waarnemingen in een rapportage. Indien van toepassing worden in deze rapportage herstelkosten opgenomen. Hierdoor krijgt u een goed inzicht in de kosten die direct moeten worden gemaakt of op korte termijn verwacht worden.

Verkoopkeuring:
Wanneer u uw woning wilt gaan verkopen en wenst de aspirant kopers volledig te informeren over de bouwkundige staat ervan, adviseren wij u een Verkoopkeuring te laten uitvoeren. De geconstateerde gebreken worden in een rapportage opgenomen en indien van toepassing worden de direct te maken kosten vermeld. Middels deze rapportage voldoet u tevens aan uw meldingsplicht.

Opleveringskeuring:
Wanneer uw nieuwbouwwoning wordt opgeleverd wilt u uiteraard dat alle onderdelen juist beoordeeld worden zonder dat hierbij iets wordt vergeten. In dit geval adviseren wij u een Opleveringskeuring uit te laten voeren. Wij controleren tijdens de voorschouw en/of de eindoplevering samen met u en de aannemer de woning waarbij alle tekortkomingen of gebreken worden genoteerd.