Verhuizen of toch verbouwen?

Verhuizen of toch verbouwen?

Dat is een vraag die veel huizenbezitters zichzelf op een bepaald moment stellen. Momenten die zich in verschillende levens stadia kunnen voordoen. Leent een woning zich bijvoorbeeld voor gezinsuitbreiding of is de woning levensloopbestendig? En zo nee; is de woning dusdanig aan te passen zodat gezinsuitbreiding wel mogelijk is of om ook op oudere leeftijd nog in de woning te kunnen blijven wonen?
Dergelijke vragen krijgen wij met enige regelmaat voorgelegd. Het antwoord daarop is sterk afhankelijk van de omstandigheden waarin u zich bevindt , welke eisen u stelt aan uw huidige woning als ook welke (financiële) middelen u tot uw beschikking heeft. De ervaring leert dat er vaak meer met een bestaande woning mogelijk is dan u denkt!
Wij kunnen u helpen met uw woonwensen inzichtelijk te maken en aan de hand daarvan te bekijken of uw huidige woning zich leent voor aanpassing ervan. Onderzocht wordt of door uitbreiding van uw huidige woning uw wensen realiseerbaar zijn. Indien blijkt dat er mogelijkheden zijn zullen deze schetsmatig worden uitgewerkt waarmee u een beeld krijgt van de voorgestelde aanpassingen en uitbreidingen. Tevens wordt gekeken op welke wijze de aanpassingen gerealiseerd kunnen worden, of hiervoor vergunningen noodzakelijk zijn en of deze passen binnen het beschikbare budget.

Ook wanneer blijkt dat verhuizen de enige mogelijkheid is om uw dromen te verwezenlijken kunnen wij dergelijk vooronderzoek voor u uitvoeren.

Neem contact met ons op en leg uw vraagstuk geheel vrijblijvend aan ons voor.
Wij helpen u graag in de juiste richting!